Πρώτη Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Επικοινωνία     
 
  
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ (13μελής):

Πρόεδρος : ΚΑΤΣΙΚΑ Σοφία - Κωνσταντίνα
Αντιπρόεδρος : ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας : ΠΑΠΑΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
Ταμίας : ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλη : ΜΠΑΤΖΙΟΣ Αθανάσιος
 ΜΠΕΛΜΠΑΣ Φίλιππος
 ΨΩΜΑΣ Ιωάννης
 ΤΑΓΚΑΛΗΣ Γεώργιος
 ΤΕΤΡΑΔΗΣ Νικόλαος
 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ Ιωάννης
 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Ευστάθιος
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Άννα

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΥΕ (31μελές)

Πρόεδρος :
ΛΥΚΙΔΗΣ Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος :
ΣΦΥΡΙΟΥ Πρόδρομος

Β΄ Αντιπρόεδρος :
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώργιος

Γ΄ Αντιπρόεδρος :
ΠΕΡΤΕΣΗΣ Ανδρέας

Γεν. Γραμματέας :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθηνά

Αν. Γεν. Γραμ. :
ΝΤΙΤΟΡΑΣ Θωμάς

Μέλη:
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
ΚΑΛΦΑ Ελισάβετ
ΚΑΤΣΙΚΑ Σοφία - Κωνσταντίνα
ΜΠΑΤΖΙΟΣ Αθανάσιος
ΜΠΕΛΛΑΚΗΣ Γεώργιος
ΜΠΕΛΜΠΑΣ Φίλιππος
ΝΤΩΝΑ Βάϊα
ΠΑΠΑΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα
ΣΕΛΛΑΣ Σταμάτης
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωσταντίνος
ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
ΣΒΗΡΚΟΥ Ευσταθία
ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ Ιωάννης
ΨΩΜΑΣ Ιωάννης
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ Ιωάννης
ΠΑΣΙΑΤΑ Χρυσούλα
ΤΑΓΚΑΛΗΣ Γεώργιος
ΤΕΤΡΑΔΗΣ Νικόλαος
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ Ιωάννης
ΒΟΥΓΙΟΥΚΟΥ Νικολέττα
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Ευστάθιος
ΠΑΠΑΚΑΛΑ Ελένη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Άννα
ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ Στυλιανός


 


1. Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων όλων των Τελωνειακών Υπαλλήλων, με σκοπό την ενιαία και συλλογική συνδικαλιστική δράση για την διασφάλιση, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και ευρύτερων συμφερόντων τους.

2. Η προώθηση και σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και των μελών της γενικότερα.

3. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε επιρροή και αντιδημοκρατική ενέργεια, καθώς και η διασφάλιση διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και δράση του.

4. Η προσπάθεια ανύψωσης του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των Τελωνειακών.

5. Η αναβάθμιση και ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας της κρατικής μηχανής προς όφελος του λαού και του τόπου.

6. Η συμβολή στη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και η επίβλεψη για τη σωστή εφαρμογή της.

7. Η προώθηση της ισοτιμίας και υλοποίησης της ισότητας των δύο φύλλων.


Το καταστατικό της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΤΥΕ), όπως ισχύει σήμερα, μετά και την τελευταία τροποποίησή του τον Ιούνιο του 2005, είναι έργο όλων εκείνων των Τελωνειακών που συνδικαλιζόμενοι εξελέγησαν ως σύνεδροι και έλαβαν μέρος στα συνέδρια που διεξήγαγε η ΟΤΥΕ.

Εάν θέλετε να κατεβάσετε το καταστατικό της Ο.Τ.Υ.Ε. κάντε κλικ εδώ.

Επίσης, μπορείτε να δείτε της αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας εδώ.


Η πορεία των Τελωνειακών στο συνδικαλιστικό κίνημα είναι και μακρόχρονη και δυσανάλογα μεγάλη, σύμφωνα με τον αριθμό των υπηρετούντων Τελωνειακών Υπαλλήλων, αποδεικνύοντας την πρωτοπορία τους και την πλέον ενεργή συμμετοχή τους στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων ακόμα και σε εποχές που δεν ευνοείτο η συνδικαλιστική δράση στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ήδη από το 1925 οι δημόσιοι υπάλληλοι, με πρωτεργάτες ειδικότερα τους Τελωνειακούς διεκδικούν, απαιτούν, προβάλλουν και υλοποιούν δίκαια αιτήματα.

Σε κάθε όμως περίπτωση είναι αποδεδειγμένη και η αυτοτελής συνδικαλιστική πορεία των Τελωνειακών ήδη από το 1924.

Η ΟΤΥΕ λειτουργεί με τη σημερινή σύγχρονη μορφή της με τη θέσπιση του καταστατικού της από το 1984.

Είναι τιμή μας που ως συνδικαλιστικό κίνημα εκπροσωπούμε τους Τελωνειακούς Υπαλλήλους, υπαλλήλους μιας υπηρεσίας με ιστορία που ανατρέχει στη σύσταση του νεότερου ελληνικού κράτους και μαζί με τον Ελληνικό Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες αρχές της χώρας μας.

Η Τελωνειακή Υπηρεσία με πολυσχιδές και σύνθετο έργο που διαλαμβάνει από την είσπραξη δασμών και φόρων μέχρι τη δίωξη του λαθρεμπορίου και των ναρκωτικών εφαρμόζει διατάξεις όλων σχεδόν των άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών, λειτουργώντας όπου απαιτείται επί 24ωρης βάσης, Σαββατοκύριακα και αργίες.

Το έργο της βεβαίως, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν έχει αναγνωρισθεί στο απόλυτο μέγεθός του από την ελληνική πολιτεία και στο σημείο αυτό έγκειται η σωστή λειτουργία του Τελωνειακού συνδικαλιστικού κινήματος ως προς την ανάδειξη, επισήμανση, προώθηση και υλοποίηση θεμάτων, που δεν θα εύρισκαν εύκολα λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι έχουν δυναμικό παρόν και οραματίζονται μέσω του συνδικαλιστικού τους κινήματος ένα καλύτερο αύριο τόσο για το συμφέρον της πολιτείας όσο και για την προάσπιση των συμφερόντων τους.


Παρακάτω, βρίσκονται οι συνδέσεις (links) των ιστοσελίδων των παρατάξεων:

• Αγωνιστική Περέμβαση Τελωνειακών » [ ΑΠΤΕ ]
• 1 Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων Τελωνειακών » [ 1ΔΑΚΕ-Τ ]
• Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων Τελωνειακών » [ ΔΑΚΕ-Τ ]
• Δημοσιουπαλληλική Ενότητα Τελωνειακών » [ ΔΕ-Τ ]
• Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Τελωνειακών » [ ΠΑΣΚ-Τ ]

 
   O.T.Y.E. © 2008-23
Όροι Χρήσης & Δήλωση Απορρήτου