Πρώτη Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Επικοινωνία     
 
  
 
Αναδιοργάνωση Τελωνειακών Αρχών
Δημοσιεύθηκε στις 15.04.09

Δύο χρόνια μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην E.E. υλοποιήθηκαν επιτέλους οι δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας προς την Ομοσπονδία μας για σύσταση τμημάτων Πληροφοριών Παραποιημένων και Δίωξης στα πλησιέστερα μεγάλα Τελωνεία (Σερρών. Δράμας και Νέας Ορεστιάδας) των καταργουμένων Τελωνείων Προμαχώνα. Εξοχής και Ορμενίου.
Παράλληλα συοτάΘηκε, όπως έπρεπε, τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης στο ΣΤ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (καυσίμων) στην Θεσ`νικη, ενώ απορίας άξιο είναι η μη σύσταση αντίστοιχου τμήματος στ Ζ Τελωνείο (νυν Δ`) Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά με την οποία Θα ολοκληρωνόταν ο τομέας της δίωξης σε όλα τα μεγάλα τελωνεία της χώρας.
Τα προαναφερόμενα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του Π. Δ`τος 177` 2008 «Αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 236`Α`25-11-2008). με τις οποίες επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές:
α) καταργείται το Δ` Τελωνείο Ταχυδρομικών Δεμάτων (Νομαρχίας Πειραιά) και μετονομάζεται το Ζ` Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Ι.) της ίδιας Νομαρχίας σε Δ Τ.E.Σ.
β) καταργούνται τα Τελωνεία Α Τάξης Εξοχής (Νομού Δράμας), Ορμενίου (Νομού `Εβρου) και Προμαχώνα (Νομού Σερρών) και συνιστώνται Τμήματα Πληροφοριών. Παραποιημένων και Δίωξης στα Τελωνεία Δράμας (Νομού Δράμας). Νέας Ορεστιάδας (Νομού `Εβρου) και Σερρών (Νομού Σερρών)
γ) αναβαθμίζονται Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) στους Νομούς Σάμου και Χαλκιδικής σε Τελωνείο Β τάξης και υποβαθμίζεται το Τελωνείο Β` τάξης Αλιβερίου (Νομού Εύβοιας) σε T.T.Γ.
δ) συνιστάται Τμήμα Πληροφοριών. Παραποιημένων και Δίωξης στο ΣΤ` Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Νομού Θεσσαλονίκης) και
στ) ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων του Νομού Λέσβου.
Με την αρ. 100 6005`16-1-2009 (ΦΕΚ 108`β`27-1-2009 απόφαση Υ ΠΟΙΟ
ορίσθηκε ως χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτού η 2-2-2009. 
   O.T.Y.E. © 2008-23
Όροι Χρήσης & Δήλωση Απορρήτου